srijeda, 8. travnja 2009.

Kodeks ponašanja profesora na času

I. Profesor je dužan savjesno i odgovorno obavljati odgojno-obrazovni rad u školi, poštovati vremenski okvir u planiranju, pripremanju i izvođenju odgojno-obrazovnog rada.
II. Profesor u školi i na javnom mjestu uvijek ima na umu da je uzor učenicima.
III. Profesor poštuje osobnost učenika: vodi, podržava, svjetuje, ukazuje. Svako vrijeđanje, ponižavanje i omalovažavanje ima negativne efekte na razvoj učenika.
IV. Profesor u učionicu ulazi odmah nakon zvona za početak sata, time učenicima pokazuje svoj odnos prema radu i ne omogućava „neorganizovano vrijeme“ u kojem se njačešće napravi nered.
V. Na satu isključimo mobilni telefon.
VI. Za vrijeme sata zahtijevamo od učenika tišinu i slušanje kada mi govorimo.
VII. Školsku opremu, inventar i potrošni materijal koristimo u službene svrhe.
VIII. Iskažimo svoje mišljenje i nezadovoljstvo jasno i glasno međusobnim razgovorom i biranim riječima s kolegama, učenicima i roditeljima. Vulgarni izrazi i psovke su nedopustivi.
IX. Budimo principijelni, zahtjevni , ali i tolerantni i pažljivi prema učenicima u školi.
X. Popuštanje učenicima samo je prividno znak dobrog odnosa s njima. U stvarnosti je podcjenjivanje njihovih sposobnosti da nauče, podržavanje njihovog nerada i nemara i omalovažavanje našeg truda.
XI. U učionicama, hodnicima i dvorištu škole nije dopušteno pušenje kao ni dolazak pod utjecajem alkohola i droga.
XII. Profesor je dužan u školu dolaziti prikladno odjeven i pristojnog izgleda, primjereno mjestu na kojem se nalazi. (Neprikladno je dolaziti u prekratkim suknjama, šorcevima, majicama na bretele i sa velikim dekolteima, otkrivenog stomaka, prozirne i preuske odjeće, nečiste i neuredne odjeće, nečiste i neuredne kose, upadljive boje kose i frizure i s pirsingom ).
XIII. Izostajanje s posla blagovremeno najavimo tajniku škole, radi organiziranja nastave.
XIV. Zahtijevajmo od učenika održavanje čistoće učionice i hodnika.
XV. U školi je nedopustivo koristiti oblike komunikacije (prijetnje, uvrede, napade, neutemeljene zabrane i pritiske) koje izazivaju netrpeljivost,strah,nesigurnost i omalovažavanje pojedinca, smetnje u napretku učenika kao i profesionalnom razvoju škole.
Ponašanje u skladu s kodeksom osigurava jedinstvenost zahtjeva u pogledu ponašanja učenika u školi, što je preduvjet učinkovitog odgojno-obrazovnog rada.
Ponašanjem u skladu s kodeksom ispoljavamo poštovanje prema sebi i drugima, čuvamo ugled profesije i škole.

Plan Akcije

Da bi se riješio jedan ovako složen problem potrebno je najprije biti objektivan te jasno i precizno postaviti krajnji cilj koji se namjerava postići. U ovom slučaju taj krajnji cilj je poboljšan odnos na relaciji profesor-učenik. Taj krajnji cilj bi se, sigurni smo, mogao postići primjenom mjera koje smo naveli u prethodnom dijelu. Međutim, u svemu tome neizostavno je i sudjelovanje obiju strana odnosno smatramo da sami učenici i profesori mogu mnogo toga učiniti kako bi poboljšali svoj odnos i samim time postigli bolju atmosferu u razredu. Upravo zbog toga dali smo si za pravo izraditi prototip jednog modernog profesora te dati prijedloge ponašanja za učenike.
Pa evo kako to izgleda:

Jedan moderan profesor bi trebao:

poštovati osnovne potrebe učenika (pravo na izražavanje vlastitog mišljenja i posjedovanja vlastitog stava);
pomagati i motivisati učenike za rad u skladu sa njihovim mogućnostima;
biti objektivan pri ocjenjivanju;
prihvatati nove metode i pedagoške standarde;
truditi se da njegova predavanja budu zanimljiva;
poticati učenike na dijalog i razmišljanja.

A učenici bi trebali:

ozbiljnije prihvatati obaveze u školi;
iskazivati više poštovanja profesorima;
uzajamno poštivati jedni druge.

I na kraju, moramo priznati da nam naš karakter nije dopustio da se, poput naših političara, zaustavimo samo na riječima pa smo odlučili da damo i neki svoj doprinos u rješavanju ovog problema. Nisu to neki veliki poduhvati s naše strane ali činjenica da su iako tako mali ipak veći od onih vladinih čini da se osjećamo ponosnima.
Najprije smo sproveli anketu u našoj školi te po prvi put pružili našim prijateljima priliku da otvoreno kažu što im to smeta u odnosu s profesorima te što bi najradije promijenili. S ciljem da ustanovimo koji su to najčešći problemi koji se javljaju u odnosu učenik-profesor ali i da potaknemo učenike da što više razgovaraju na ovu temu, daju neke svoje prijedloge i razmjene iskustva otvorili smo i temu na forum.ba pod nazivom „Odnos učenik-profesor“.
Pored toga postavili smo u sve učionice pravilnik o ocjenjivanju i kodeks ponašanja i za učenike i za profesore a na našu inicijativu isti su postavljeni i u zbornicu.
10. aprila ove godine pedagog naše škole prof. Zekija Mešić i psiholog Alma Haračić održali su okrugli sto na ovu temu. Takođe, napravili smo i blog pod nazivom odnosucenikaiprofesora.blogspot.com.
Iskreno se nadamo da će nakon ovog našeg izlaganja sadašnja situacija da se promijeni te da će doći do promjena u obrazovnom sistemu odnosno da će on konačno biti modernizovan te podstaći veće interesovanje učenika za nastavu i njihov bolji odnos sa profesorom, a samim tim rezultirati i boljim znanjem kod istih. A znanje je jedina stvar koju nam ne mogu oduzeti bez obzira na kojem dijelu planete se nalazite.